۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

حکومت ایران در حال تخریب آثار جرم کشتار ۶۷

بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل و عدالت برای ایران#ایران #حقوق_بشر - به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷؛ عفو بین الملل و عدالت برای ایران با صدور اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کردند:‌ «حکومت ایران در حال تخریب آثار جرم کشتار ۶۷ است».
 توجه شما را به قسمتهای اصلی این بیانیه جلب می کنیم.

بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل و عدالت برای ایران:
حکومت ایران در حال تخریب آثار جرم کشتار ۶۷ است
-  مسطحسازی با بولدوزر، جاده سازی، انباشت زباله و ساخت قبرهای جدید برای آسیب زدن به گورهای جمعی و تخریب آنها
-  نابودسازی عامدانه شواهد و آثار جرم ار سوی مسئولان ایرانی که موجب تضییع حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت میشود
-  دفن پنهانی دستکم ۵۰۰۰ - ۴۰۰۰ نفر در گورهای جمعی بعد از کشتار خونین ۶۷

مطابق گزارشی که امروز توسط عفو بین الملل و عدالت برای ایران منتشر شد، شواهد جدید از جمله تصاویر ماهوارهای، فیلمهای ویدیویی و عکس نشان میدهند که مقامات ایران عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ هستند. 
در جریان کشتار ۶۷ ، هزاران زندانی سیاسی قهرا ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند.
"گزارش اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران" از اقدامات مسئولان ایرانی برای تخریب گورهای جمعی پرده برمیدارد. این اقدامات شامل مسطح سازی بوسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای جمعی است.
این روند موجب از بین رفتن شواهد و آثار جرمی میشود که میتواند در کشف حقیقت درباره ابعاد جنایتهای انجام گرفته، اجرای عدالت و جبران خسارت قربانیان و خانواده هایشان به کار آید. گورهای جمعی همواره تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته اند. این امر مؤید آن است که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به تخریب و هتک حرمت این مکانها دخیل هستند.
جنایتهای انجام شده در جریان کشتار با وجود گذشت سه دهه همچنان باز است. مسئولان ایران با نابود کردن شواهد و آثار جرم، مصونیت عاملان و آمران جنایت را عامدانه تقویت میکنند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل میگوید: «جنایتهای انجام شده در جریان کشتار ۶۷ همانند زخمی است که با وجود گذشت سه دهه همچنان باز است. مسئولان ایران با نابود کردن شواهد و آثار جرم، مصونیت عاملان و آمران جنایت را عامدانه تقویت میکنند».
 شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران میگوید: «گورهای جمعی صحنه جرم هستند و باید تا زمان انجام رسیدگیهای قانونی مستقل و مقتضی برای تشخیص هویت بقایای کشته شدگان و پی بردن به چگونگی ماوقع به صورت دست نخورده محافظت شوند».

در شهر تبریز در شمال غربی ایران مسئولان بر روی بیش از نیمی از محل احتمالی یک گور جمعی بتن ریخته اند. تصاویر ماهواره ای که عفو بین الملل و عدالت برای ایران به دست آورده اند: نشانگر تغییرات چشمگیر این محل در فاصله خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶ است.

یک نمونه تکاندهنده دیگر مربوط به شهر قروه در استان کردستان است. در تیر ماه ۱۳۹۵ مسئولان سنگ قبرها و نشان‌های یادبودی را که خانواده های داغدار در محل گورها قرار داده بودند به بهانه اینکه زمین موردنظر کاربری «کشاورزی» داشته است با بولدوزر تخریب کردند. 

قریب سه دهه است که مقامات ایران پیوسته سرنوشت و محل دفن جانباختگان را پنهان کرده اند. این رفتار مصداق ناپدید کردن قهری است که مطابق قوانین بین المللی جرم محسوب میشود.
تا امروز، هنوز تعداد دقیق افرادی که به صورت فراقانونی در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند مشخص نیست، با این حال تخمینها حاکی از آن است که حداقل چهار تا پنج هزار نفر در این واقعه کشته شده اند. تاکنون هیچیک از مسئولان ایرانی در این باره مورد بازجویی یا محاکمه قرار نگرفته اند و برخی از متهمان به ارتکاب این جنایات همچنان دارای مناصب سیاسی یا سمتهای مهم در دستگاه قضایی هستند.

خانواده ها اجازه برگزاری مراسم گرامیداشت یا آراستن محل گورها با گل و پیامهای یادبود را ندارند، و به این ترتیب از انجام اعمالی که بخش مهمی از آداب و رسوم تدفین و عزاداری در فرهنگ ایرانی به حساب می آید محروم اند. آنها همچنین به دلیل جستجوی حقیقت و عدالت با آزار و اذیت و احکام زندان مواجه بوده اند.
با گذشت سه دهه از این قتل عام بیرحمانه، مسئولان موظفند برای روشن شدن حقیقت اقدام کنند نه پنهانسازی این جنایت سهمگین باید به نحو مقتضی بررسی شود و تمامی کسانی که اقدام به صدور دستور، اجرا و اختفای این جرایم کرده اند در دادگاههای عادلانه بدون استفاده از مجازات اعدام محاکمه شوند.

 فیلیپ لوتر میگوید: « با گذشت سه دهه از این قتلع ام بیرحمانه، مسئولان موظفند برای روشن شدن حقیقت اقدام کنند نه پنهانسازی آن. نام و یاد  انسانهایی که کشته شدند را نمیتوان زدود یا در زیر بتن مدفون کرد».
شادی صدر در اینباره میگوید: «این جنایت سهمگین باید به نحو مقتضی بررسی شود و تمامی کسانی که اقدام به صدور دستور، اجرا و اختفای این جرایم کرده اند در دادگاههای عادلانه بدون استفاده از مجازات اعدام محاکمه شوند».

مطابق برآورد عدالت برای ایران بیش از ۱۲۰ مکان در سراسر ایران وجود دارد که باور می‌رود گورهای جمعی مربوط به کشتار ۶۷ در آن باشد.
در این گزارش، هفت گور جمعی قطعی یا احتمالی که در فاصله سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ مورد تخریب قرار گرفته اند شناسایی و بررسی شده است.
 شش مورد در داخل قبرستانهای ذیل یا در مسافتی نه چندان دور از آنها قرار دارد:

قبرستان بهشت رضا در مشهد، استان خراسان رضوی؛ قبرستان بهشتآباد در اهواز، استان خوزستان؛ قبرستان وادی رحمت در تبریز، استان آذربایجان شرقی؛ قبرستان گلستان جاوید در خاوران؛ قبرستان تازه‌آباد در رشت، استان گیلان؛ و قبرستان بهاییان در قروه، استان کردستان. 
مورد هفتم باور میرود که در محل ساختمان سابق دادگاه انقلاب سنندج در استان کردستان واقع باشد

عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در قسمت دیگری به چگونگی این قتل عام در سال ۶۷ در زندان‌های ایران پرداختند:

در این زمان در سرتاسر کشور تماس زندانیان سیاسی با بیرون زندان ناگهان قطع شد. در مرداد و شهریور ۶۷ شایعاتی مبنی بر اعدام دسته جمعی زندانیان و دفن آنها در گورهای جمعی بی نام و نشان به گوش میرسید. خانواده های پریشان خاطر گورستانهای اطراف را برای یافتن نشانههایی از گودالهای تازه حفر شده جستجو میکردند.
سرنوشت و محل دفن اکثر قربانیان تا به امروز مشخص نشده است.
از اواخر سال ۶۷ مسئولان به طور شفاهی خبر اعدام زندانیان را به خانوادههایشان دادند اما هیچگونه اطلاعاتی درباره چگونگی ماوقع ارائه نکردند. آنها پیکر قربانیان را به خانواده ها بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را نیز عمدتاً فاش نکردند.
اکثر افرادی که به صورت فراقانونی اعدام شدند در حال سپری کردن احکام طولانی زندان بودند که غالبا به دلیل اعتراض سیاسی مسالمتآمیز از طریق فعالیتهایی نظیر پخش روزنامه و نشریه، شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز ضدحکومتی و داشتن ارتباط واقعی یا تصورشده با سازمانهای سیاسی مخالف صادر شده بود. برخی از آنان چندین سال پیشتر آزاد و سپس در هفته‌های پیش از کشتار دوباره دستگیر شده بودند. برخی دیگر نیز علیرغم پایان یافتن دوران محکومیتشان، به دلیل امتناع از «ابراز ندامت» آزاد نشده بودند». 

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #زندان #عفو_بین_الملل #عدالت #قتل_عام #کشتار #مادران #زندان #خانواده #قتل_عام_67 #محاکمه #گورهای‌جمعی‌۶۷  #حقیقت‌خاک‌شده #کشتار‌۶۷

اعدام یکی از متهمین مواد مخدر در زندان اصفهان

صبح امروز یک زندانی در زندان اصفهان اعدام شد


#ایران #حقوق_بشر - به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ بر اساس گزارشهای رسیده؛ ساعت ۵ بامداد امروز ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷ یک زندانی به نام کیومرث نصوحی از اهالی کرمانشاه در زندان اصفهان اعدام شد. 
 حکم اعدام کیومرث نصوحی در رابطه با جرائم مواد مخدر صادر شده بود. او را در روز ۸ اردیبهشت ماه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده بودند.
به خانواده این زندانی از طرف دادستانی اصفهان قول و برگه کتبی داده شده بود که وی اعدام نخواهد شد. 
از مشخصات دیگر این زندانی اطلاعی در دست نیست.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اصفهان  #اعدام #مواد_مخدر #زندان 

۱۳۹۷ اردیبهشت ۹, یکشنبه

تداوم بازداشت دختر دانش آموز 15 ساله اهوازی مائده شعبانی نژاد در زندان سپیدار

مائده شعبانی دختر دانش آموز ۱۵ ساله اهوازی پس از بازداشت در بهمن ماه سال گذشته همراه با بستگانش همچنان در زندان سپیدار تحت بازجویی قرار دارد.


به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری اهوازی؛ مائده شعبانی نژاد (عموری)  در 25 مهر ماه 1396  توسط ستاد خبری اطلاعات در شهر آبادان بازداشت و بعد از چند روز با قيد وثيقه آزاد شد.
 اما روز 5 بهمن ماه 1396 ماموریی اطلاعات سپاه اهواز این دختر ۱۵ ساله را در منزل عمويش محمود عموری در شهر اهواز مجددا بازداشت کردند. مامورین اطلاعات این دانش آموز دبیرستانی را پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی قرار داده سپس به زندان سپیدار اهواز منتقل کردند.
چند تن از خویشاوندان مائده شعبانی نژاد که همراه با وی بازداشت شدند؛ خانم مهناز عموری فيصلی 43 ساله(خاله مائده)ساكن آبادان، محمود عموری 32 ساله(عموی مائده) ساكن اهواز، خالد عموری 28 ساله ساكن اهواز و فؤاد عموری 30 ساله ساكن اهواز می باشند.
مائده شعبانی نژاد (عموری) متولد ۱۳۸۱ دانش آموز سال اول دبيرستان دخترانه ريحانه و يكی از دانش آموزان نمونه شهر آبادان است. گفته می شود وی شعرهای ملی و حماسی به زبان عربی می سراید و در شبکه های اجتماعی فعالیت داشته است.
وی در بازداشت اول در روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه توسط ستاد خبری 114 شهر آبادان احضار و از ساعت 10 صبح تا 4 بعد ظهر در توقیف بود. روز بعد اداره اطلاعات با محاصره و بازرسی منزلش در ایستگاه ۷ (سلیچ) وی را بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند.
بعد از آزادی با قرار وثيقه؛ اداره اطلاعات مجددا برای او احضاريه فرستاد. اما مائده در دادگاه حاضر نشد. 
وی سپس در روز ۵ بهمن ماه ۹۶ توسط اداره اطلاعات سپاه در منزل عمویش در اهواز بازداشت و به بازداشتگاه سپاه منتقل شد.
خانواده و اقوام وی به دلیل کمک و همکاری با این دختر ۱۵ ساله بازداشت شدند.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #بازداشت #زندان #اهواز  #سپیدار #زنان #دستگیری #خانواده  #اطلاعات #آبادان #دانش‌آموز

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته ای که گذشت


از روز شنبه اول اردیبهشت ماه تا روز جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در گوشه و کنار شهرهای ایران؛ شاهد نقض حقوق بشر از جمله اعدام؛ بازداشتهای خودسرانه؛ صدور احکام حبس ٬قتل و شکنجه بودیم.


به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ طی این هفته حدود ۲۰ زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سولهای انفرادی منتقل شدند که از این تعداد دست کم ۱۴حکم اعدام در زندانهای مخلتف کشور به اجرا درآمد. پنج اعدام در زندان مرکزی ارومیه؛ ۴ اعدام در زندان رجایی شهر کرج؛ یک اعدام در زندان مرکزی زاهدان و یک اعدام در زندان ایلام و سه اعدام نیز در زندان کرمانشاه اجرا شد.

بازداشتهای خودسرانه

در هفته ای که گذشت همچنین شاهد ادامه بازداشتهای خودسرانه بودیم.
در ادامه روند بازداشت‌ها در اهواز، نیروهای امنیتی طی این هفته دو تن از فعالان فرهنگی اهوازی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. یکی از این دو تن از اقلیت مذهبی صابئین مندایی می باشد.
روز شنبه اول اردیبهشت ماه یک جوان اهل بانه به نام “زانیار عثمانی” ساکن محله “سلیمان بگ” توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بانه انتقال یافت. وی به اتهام “شرکت در اعتصاب بازاریان در اعتراض به بسته شدن مرزها” بازداشت شده است.
همچنین یک شهروند دیگر بانه با نام ”خالد احمدی“ فرزند محمد از سوی نیروهای امنیتی این شهر به اتهام حمایت از اعتصاب بازاریان بازداشت شد.
نیروهای امنیتی یک زن اهل بانه را به دلیل حمایت از اعتصاب سراسری در این شهر بازداشت و مورد بازجویی قرار دادند اما پس از چندین ساعت براثر اعتراض و فشار مردم مجبور به عقب نشینی شده و وی را آزاد کردند.
در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری؛ دستکم ١٩ شهروند از شهرهای کردستان به دلیل شرکت در اعتصاب بازاریان در شهرهای سقز ٬ بانه ٬پیرانشهر٬بوکان و چند شهر دیگر بازداشت شده اند.

در پیرانشهر یک شهروند ۴۸ ساله با نام ”رحیم حسن محالی“ از سوی نهادهای امنیتی حاکمیت ولایت فقیه به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شد. نیروهای امنیتی بدون نشان دادن هیچ گونه برگه قضایی به منزل این شهروند یورش برده و به بهانه فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کرد وی را بازداشت کرده‌اند. با گذشت یک هفته از بازداشت رحیم حسن محالی و پیگیری های مداوم مستمر خانواده اش، از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه؛ پس از احضار توسط دادسرای فرهنگ و رسانه؛ بازداشت شد.

یک دانشجوی اهل مهاباد به نام رضا رشید که روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی در منزل پدری اش بازداشت شده بود؛ هیچ اطلاعی از او در دست نیست.

در ارومیه ۱۷ تن از ساکنین یکی از روستاهای مرگور پس از آتش زدن کانکس‌های معدن که در اعتراض به استخراج معدنی در نزدیکی این روستا صورت گرفت؛ بازداشت شدند.

قتلهای خودسرانه

روزجمعه ۷ اردیبهشت ماه ۹۷ گل محمد شاهوزهی از اهالی سیب سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان که به سمت خاش سفر می کرد در اثر تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
این خودرو از شهرستان سیب سوران به سمت خاش در حال حرکت بوده که مورد تیراندازی ماموران قرار می گیرد. نامبرده و راننده خودرو که مجروح شده است از شهروندان عادی بوده که هیچگونه بار قاچاق نیز نداشته اند.

خودکشی یک زندانی
صبح روز اول اردیبهشت یک زندانی به نام محسن پرواس پس از رد درخواست چندین باره برای ملاقات با فرزند بیمارش، در زندان تبریز خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
این زندانی مدت دو ماه بود که به اتهام “سرقت از بانک” در بند ۹ زندان تبریز به سر می‌برد و حکم وی نیز صادر نشده بود.

فشار و اذیت و آزار زندانیان
پس از گذشت ۲۰ روز از بازداشت دو تن از زنان اهوازی عزت کعبی و نادیا محمدی پور از وضعیت و محل بازداشت آنها اطلاعی نیست. همچنین عایشه نیسی دانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور اهواز ۱۹ ساله؛ خدیجه نیسی؛ خالدیه طرفی و لیلا بروایه نیز که در تظاهرات اخیر مردم اهواز بازداشت شده ٬همچنان در بازداشت به سر می برند.
همچنین یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در اهواز براثر فشار و شکنجه های وارده به بخش مراقبتهای ویژه ICU منتقل شد. ٬سعيد فاخر نسب ۵۵ ساله كه هفته گذشته توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده بود، پس از چند روز در بازداشتگاه اطلاعات و بدليل فشارهای شكنجه وضعيت سلامتی او وخيم شده و در اثر سكته قلبی به بيمارستان نظامی بقايی وابسته به سپاه پاسداران منتقل شده است.

مامورین اطلاعات اهواز دنده های شهروند بازداشت شده اهوازی سجاد سواری را در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زیر شکنجه شکستند.

حدود ۶۰ نفر از بازداشت شدگان درگیری خیابان پاسداران تهران که در قرنطینه زندان تهران بزرگ محبوس هستند محروم از آب آشامیدنی و آب گرم هستند. این بند بسیار کثیف و غیربهداشتی و پر از شپش است. بازداشت شدگان به بیماریهای پوستی و بیماری کلیه مبتلا شده اند.

مسئولین زندان تهران بزرگ از پیگیری و اعزام زندانی سیاسی علی معزی به بیمارستان و دکتر متخصص خودداری می کنند.
رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام همچنان در ممنوع الملاقاتی به سر می برد.

روز یکشنبه ۲ اردیبهشت یک زندانی محبوس در بند ۸ زندان مرکزی زاهدان به نام نصیر زورقی ۳۱ ساله، به علت سکته و عدم رسیدگی های به موقع جان خود را از دست داد.
دو مامور که مسئول مراقبت و انتقال سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان خمینی بودند، به بهانه نزدیک شدن دو بیمار دیگر به زندانیان تحت نظر خود، این بیماران را بدون هشداری مورد ضرب و شتم با باتوم قرار دادند.

بر اساس حکم دادگاه زندانی سیاسی آزاد شده کاظم خوش نمک پس از آزادی از زندان به آشتیان تبعید شد. روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی کاظم خوش نمک پس از پایان حکم ۱۰ سال زندان آزاد شد. اما می بایست برای تحمل ۵ سال تبعید به آشتیان خود را به دادگاه این شهر معرفی کند.

ضرب و شتم وحشیانه زندانیان عادی در زندان مرکزی ارومیه و اعتصاب غذای یک زندانی
اخیرا زندانیان عادی در زندان مرکزی ارومیه تحت عناوین مختلف بطور سیستماتیک توسط زندانبانان و مامورین مورد ضرب و شتم و شکنجه جسمی قرار می گیرند.
یک زندانی بنام سعید نوری فرزند علی اکبر که بجرم حمل موادمخدر در زندان مرکزی ارومیه محبوس است؛ با یکی از زندانیان درگیر می شود؛ در این درگیری یکی از مامورین زندان بنام غنی زاده وی را به دفتر مدیریت زندان نزد بهرام بایرامی زاده می برد. شکنجه گران ٬این زندانی را در دفتر بشدت کتک می زنند. بطوری که ضربه سنگین به مغزش وارد می آورند و یکی از انگشتان دستش را میشکنند. زیر چشم این زندانی نیز بشدت کبود شده است.پشت این زندانی بر اثر شدت ضربات باتوم کاملا سیاه شده است.

زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام در زندانهای مختلف
زندان رجایی شهر
در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد زندانیان در زندان گوهردشت کرج محکومینی هستند که حکم قصاص دارند و در انتظار اعدام هستند.
در بند ۲ زندان رجایی شهر کرج معروف به دارالقرآن در حال حاضر ۱۶۰ نفر محبوس هستند که از میان این تعداد ۱۲۰ تن حکم قصاص دارند.
همچنین در بند ۵ این زندان؛ معروف به بند جوانان در سه سالن جمعا ۱۸۰ زندانی محبوس هستند که از این تعداد ۸۰ نفر حکم قصاص دارند و منتظر اجرای حکم اعدام هستند. تمامی این ۸۰ زندنی بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن دارند.

زندان قزلحصار
حدود ۱۰۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار هستند که تعدادی متهم به قتل و تعدادی از متهمین مواد مخدر هستند.
زندان ارومیه
در زندان ارومیه در بندهای ۱ تا ۴ که بندهای اصلی این زندان را تشکیل می دهند بیش از ۱۱۳نفر از محکومین به اعدام شناسایی شدند.
در بند روان درمانی ۱ و ۲ این زندان، ۸ زندانی در انتظار مرگ هستند. در بند ۱۲ این زندان هم ۳ محکوم به مرگ وجود دارند. همینطور در بند موسوم به جوانان اسامی ۶ محکوم به مرگ را در اختیار داریم. در بند محکومان به مواد مخدر یا همان بند ۱۵ ما توانستیم اسامی ۳۶ زندانی محکوم به مرگ را گردآوری کرده‌ایم. در مجموع اسامی و مشخصات۱۶۶ زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه بدست آمده است.

زندان زاهدان
در زندان زاهدان ۱۳۶ زندانی محکوم به اعدام محبوس هستند و برخی از این زندانیان سالیان طولانی است که در دخمه های این زندان دهشتناک در انتظار مرگ روز را به شب می رسانند. بیشتر متهمین به اتهام قتل؛ تعدادی با اتهام مواد مخدر؛ چند نفر به اتهام سرقت مسلحانه و چند تن نیز به اتهام سیاسی محکوم به اعدام شده اند.
علاوه بر آمار فوق یک لیست ۲۴ نفره محکومان به اعدام در بند ۴ زندان زاهدان منتشر شده است که عمده محکومانش را متهمان به قتل و مواد مخدر و گروههای سیاسی تشکیل می دادند.
در کنار این آمار اسامی و مشخصات ۲۱ زندانی دیگر هم وجود دارد که در بندهای ۱ و ۳ زندان زاهدان محبوس هستند و به مرگ محکوم شده اند.

صدور احکام اعدام؛ حبس؛ شلاق؛ احضاریه
روز دوشنبه سوم اردیبهشت سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه سال ۹۶ در قم به زندان محکوم شدند. فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی که در جریان اعتراضات سراسری دیماه در شهر قم بازداشت شده بودند، به ترتیب به ۲، ۱۰ و ۲ سال حبس محکوم شدند.
نعمت‌الله بنگاله و دخترش نازنین از شهروندان بهایی که در شهریور ماه ۱۳۹۵ بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بودند، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ‌ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک به ۵ سال حبس محکوم شدند.

طی هفته گذشته ، ۸ کارگر نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش و ۵ فعال کارگری در شهرستان سنندج به مراجع قانونی احضار شدند.

پنج تن از فعالین کارگری در سنندج؛ به نام های شریف ساعدپناه، حبیب الله کریمی، غالب حسینی، خالد حسینی و مظفر صالح نیا طی چند احضاریه جداگانه به شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند.

اداره اماکن بوکان؛ صاحبان پاساژها و معتمدین بازاریان را تهدید کرد که به اعتصاب بازاریان در کردستان ملحق نشوند.

اداره اطلاعات مهاباد، امام و خطیب روستای “سهولان” را تهدید کرده که باید این روستا را ترک کند و دیگر حق امامت این روستا را ندارد. نیروهای اطلاعاتی این روحانی کُرد را به “تبلیغ علیه نظام و ارتباط با جریانات اسلامی” متهم کرده‌اند.

اداره اطلاعات مهاباد سعید حسن‌پور عموی شیرکو حسن‌پور، فعال سیاسی کُرد را احضار و مورد بازجویی قرار داده است. نیروهای اطلاعاتی از سعید حسن‌پور خواسته‌اند که شماره تلفن و آدرس محل زندگی برادزاده‌اش را در اختیار آنان قرار دهد. نیروهای اطلاعاتی سعید حسن‌پور را تهدید کرده‌اند که در صورت عدم همکاری با آنان، وی با احکام سنگین قضایی روبرو خواهد گردید.

شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران یک مرد را به اتهام “تعرض” به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی قضات یکی از شعبات آن نیز تأیید شد.

ارجاع پرونده تجمع کنندگان ۸ مارس به دادگاه عمومی
روز ۴اردیبهشت سید علی مجتهدزاده وکیل دادگستری گفت “ از آنجا که اتهام دستگیرشدگان در تجمع ۸ مارس اخلال در نظم عمومی عنوان شده؛ پرونده‌ی تجمع کنندگان در مقابل وزارت کار به دادگاه عمومی ارسال خواهد شد و قرارهای کفالت سبک نیز برای دستگیرشدگان صادر شده است”.

تایید حکم اعدام محمد ثلاث در دیوان عالی
رئیس کل دادگستری استان تهران از تایید حکم صادره برای راننده اتوبوس حادثه پاسداران در دیوان عالی کشور خبر داد. محمد ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است. برای عموم مردم بخصوص در تهران روشن است که محمد ثلاث؛ بیگناه است و اجرای حکم اعدام او؛ یک انتقام گیری سیاسی است.

احضار ۱۰ فعال مدنی
از مجموع ۹ فعال مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه سال ۹۶ که با تودیع وثیقه آزاد شده بودند، ۶ تن از آنان روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه ۶ دادسرای اوین حاضر شدند.
محمود معصومی، نادر افشاری، سعید اقبالی، سعید سیفی جهان، مژگان لعلی، بهنام موسیوند، شیما بابایی، داریوش زند و خانمی به نام شقایق از جمله فعالان مدنی که مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده بودند؛ برای ارائه آخرین دفاع به شعبه ۶ دادسرای اوین فراخوانده شدند.

اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
معلم زندانی اسماعیل عبدی؛ عضو هیأت ريیسه کانون صنفی معلمان؛ از روز سه شنبه چهارم اردیبهشت در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق قانونی خود برای سومین بار در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است در حالیکه از بیماری های مختلف رنج می برد و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #ارومیه #زندان #اعتصاب_غذا  #شکنجه #قتل

گزارشی از قتل یک زندانی و شکنجه ۶ زندانی دیگر در ارومیه

گزارش از آزار و اذیت وشکنجه روحی و جسمی سیستماتیک زندانیان در زندان مرکزی  ارومیهگزارشات تکمیلی رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ از زندان مرکزی ارومیه حکایت از این دارد که طی یکماهه اول سال ۹۷  حداقل تن از زندانیان تحت شکنجه‌های روحی و جسمی و ضرب و شتم وحشیانه از سوی دژخیمان این زندان قرار گرفتند و یک زندانی نیز شش ماه قبل بدلیل عدم رسیدگی های پزشکی فوت کرده است.

یک زندانی به نام بابک صوفی از بند یک و دو در تاریخ  ۲۸فروردین ۹۷ تنها به این دلیل که پشت در مانده بود و محکم در زده بود، توسط افسر نگهبانان زندان به نام های چوب  تراش و سعید علیزاده در محل افسر نگهبانی بشدت کتک خورد و برایش پرونده تشکیل داده و او را به انفرادی فرستادند. در پایان دوران انفرادی هم هنگامی که به بند برمیگردد؛ تخت او را می گیرند و وی مجبور می شود روی زمین بخوابد.

زندانی دیگری بنام یعقوب بالایی معروف به شهرام تبریزی که اعتیاد داشته و در بند ۱۴ است را به بهانه مصرف قرص ۱۲روز به انفرادی می برند و در سلول او دست به اعتصاب غذا می زند. با بی توجهی مسئولین به اعتصاب غذای او و عدم رسیدگی به این زندانی او ناچار می شود که پتوی سلول را به آتش بکشد. کارگزاران زندان وقتی متوجه موضوع می شوند وارد سلول می شوند و او را به سختی کتک می زنند و برایش تشکیل پرونده می دهند و به اتهام تخریب اموال عمومی ۶ ماه و یک روز به او حکم می دهند.

زندانی دیگر رضا مروتی ؛ از بند یک و دو این زندان است که در روز ۲۵ فروردین با افسر نگهبان درگیر می شود. اعتراض اصلی او کیفیت پایین و کمبود غذا بوده است. افسرنگهبان او را از بند بیرون کشیده و پرویز سعیدزاده مسئول اندرزگاه در مقابل افسر نگهبان با مشت به دهان او می کوبد که در اثر آن یکی از دندانهایش می شکند و بعد او را به سلول انفرادی می فرستند و در داخل سلول انفرادی هم افسر نگهبانان به سر او می ریزند و او را کتک می زنند.

نفر چهارم به نام سیامک رحمان پور اهل پیرانشهر درخواست داشته که او را به زندان شهرستان نقده انتقال دهند اما دست اندرکاران زندان امتناع کردند او دست به اعتصاب غذا زد و هنوز اعتصاب غذایش ادامه دارد.

 پنچمین زندانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷ سعید نوری است که با یکی از زندانیان درگیر می شود؛ در این درگیری یکی از مامورین زندان بنام غنی زاده وی را به دفتر مدیریت زندان نزد بهرام بایرامی زاده می برد. دژخیمان این زندانی را در دفتر بشدت کتک می زنند. بطوری که ضربه سنگین به مغزش می زنند و یکی از انگشتان دستش را میشکنند. زیر چشم این زندانی نیز بشدت کبود شده است. پشت این زندانی بر اثر شدت ضربات باتوم کاملا سیاه شده است.  
سپس وی را به سلول انفرادی برده و در سلول نیز چهار نفر از مامورین زندان مجددا وی را کتک می زنند.

گزارش ها حاکیست که سعید نوری از روز دوم اردیبهشت تاکنون در اعتصاب غذا بسر می برد. این زندانی از همین تاریخ به نشانه اعتراض لبهای خود را دوخته است. خانواده این زندانی به سازمان زندانها شکایت کردند. برغم  دستور برگردانده شدن به بند ۱۴ ؛ رابط و وکیل بند بنام رضا خدادادی برای ورود این زندانی به بند مبلغ ۴۰۰ هزار تومان باج خواستار شده است.

ششمین زندانی پرهام فیض الله بیگی محکوم به اعدام در بند ۱۵چندی پیش به سلول انفرادی برده شد و بشدت مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفت. دژخیمان بینی پرهام را با مشت و لگد شکستند.

یک زندانی بنام یحیی قبادی حدود ۵ ماه قبل ناگهان در داخل بند به زمین خورده و بیهوش می شود ، هم بندیانش او را به مقابل درب بند منتقل می کنند اما نگهبانان آن قدر معطل می کنند که وی همان جا فوت می کند. در حالی که به خانواده اش گزارش دادند که او به دلیل مصرف زیاد مواد مخدر فوت کرده است.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #ارومیه #زندان #اعتصاب_غذا  #شکنجه #قتل

زندان یا کریدورهای مرگ!

گزارشی از صف طولانی منتظران اعدام در زندان های حاکمیت ولایت فقیه در ایران

 از کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدامعفو بین الملل در آخرین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد:رژیم ايران با ٥٠٧ مورد اعدام، مسئول بيش از نیمی (۵۱%) از کل اعدام‌ها در جهان است.
 در اینکه این آمار اعدام، چقدر با واقعیت های موجود در زندانهای ایران منطق باشد، جای تردید جدی وجود دارد چرا که رژیم ایران بسیاری از اعدام ها را اعلام نمی کند و در خفا انجام میدهد. اما خود همین آمار به تنهایی بیانگر فاجعه ای است که در جامعه ایران در حال وقوع است.
 این بار می خواهیم این واقعیت را نه با شمارش تعداد اعدام شدگان بلکه با شمارش شمار منتظران اعدام به ثبت برسانیم که چگونه سیستمی به ظاهر قضایی، با تمرکز و هدف گیری مستقیم  جان انسانها، به مرگ و نیستی در جامعه دامن زده است.
ما در این گزارش سه زندان بزرگ را رصد کردیم. سه زندانی که اگر چه بزرگترین زندانهای ایران نیستند اما به دلایل خاص، پر اعدام ترین زندانهای ایران به حساب می آیند.

۱. زندان رجایی شهر(گوهردشت کرج):

زندان رجایی شهر یکی از بدنام ترین و مخوف ترین زندانهای ایران نام گرفته است. این زندان برای بسیاری از فعالان و چهره های سیاسی ایران یادآور قتل عام وحشیانه سال ۶۷ است. با این وجود قتل عامی که اکنون به صورت بطئی در این زندان جریان دارد، بیانگر تداوم سیستماتیک همان روش ها و رویه هایی است که برغم همه بازیهای سیاسی، تقاوتی در ماهیت آن ایجاد نشده است.  
زندان گوهردشت اکنون آکنده از زندانیانی است که سالهای سال است که در آن محبوس اند. اما جمعیت بزرگی از این زندانیان تنها تحمل حبس و زندان نمی کنند بلکه لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه انتظار مرگ را می‌کشند.
گزارش ها از این زندان حاکی است که :
در بند ۱۰ این زندان حدود ۲۶۴ زندانی محبوس اند که از این تعداد ۸۶ نفر محکوم به مرگ هستند. یعنی یک سوم زندانیان این بند را محکومین به مرگ تشکیل میدهند.
در بند ۵ موسوم به بند جوانان هم اکنون حدود ۸۰ زندانی محکوم به اعدام هستند. این بند حدود ۱۸۰ زندانی در سنین زیر ۲۵ سال دارد که حدود ۸۰ نفر از این زندانیان به قصاص محکوم شده اند. تعدادی از این محکوم شدگان پیش از ۱۸ سالگی بازداشت شده اند.
به این ترتیب نزدیک به نیمی از زندانیان بند جوانان و یک سوم زندانیان بند ۱۰ گوهردشت را محکومین به اعدام تشکیل می دهند.
در بند ۳ زندان گوهردشت کرج  نزدیک به ۱۲۰ نفر محکوم به مرگ وجود دارد در حالی که کل محبوسین این بند ۲۱۰ نفر بیشتر نیستند. یعنی بیش از نیمی از زندانیان این بند را افرادی تشکیل می دهند که به مرگ محکوم شده اند.
هر بند زندان گوهردشت دارای سه سالن است. در یکی از این بندها زندانیان جوانتر (زیر ۲۵ سال)محبوس هستند که از ۷۰ زندانی جوان بیش از ۴۰ نفرشان محکوم به مرگ هستند.
طبق این آمار هم اکنون در این سه بند یعنی بندهای ۳ و ۱۰ و جوانان؛ ۲۸۶ زندانی در انتظار حکم اعدام قرار دارند. 
در بند ۲  زندان گوهردشت معروف به دارالقرآن در حال حاضر ۱۶۰ نفر محبوس هستند که از میان این تعداد  ۱۲۰ تن حکم قصاص دارند.
بر طبق یک بررسی آماری از وضعیت زندانیان زندان گوهردشت در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد زندانیان در زندان گوهردشت کرج محکومینی هستند که حکم قصاص دارند و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

۲.زندان قزلحصار :
گزارش دیگری حاکی از وجود ۱۰۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار است که تعدادی متهم به قتل و تعدادی از متهمین مواد مخدر هستند. 

۳.زندان ارومیه :
در زندان ارومیه در بندهای ۱ تا ۴ که بندهای اصلی این زندان را تشکیل می دهند بیش از ۱۱۳نفر از محکومین به اعدام شناسایی شدند. البته این تعداد؛ آمار نهایی محکومین به اعدام در این زندان نیست. اتهام اکثر این محکومین یا قتل است و یا سرقت مسلحانه. همین طور در بند روان درمانی ۱ و ۲ این زندان، ۸ زندانی در انتظار مرگ هستند. در بند ۱۲ این زندان هم ۳ محکوم به مرگ وجود دارند. همینطور در بند موسوم به جوانان اسامی ۶ محکوم به مرگ را در اختیار داریم. در بند محکومان به مواد مخدر یا همان بند ۱۵ ما توانستیم اسامی ۳۶ زندانی محکوم به مرگ را گردآوری کرده‌ایم. در مجموع اسامی و مشخصات۱۶۶ زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه بدست آمده است.

۴.زندان زاهدان:
طبق اخبار و مشخصات و اسامی که در فروردین ماه امسال منتشر شد، در زندان زاهدان ۱۳۶ زندانی محکوم به اعدام محبوس هستند و برخی از این زندانیان سالیان طولانی است که در دخمه های این زندان دهشتناک در انتظار مرگ روز را به شب می رسانند. بیشتر متهمین به اتهام قتل؛ تعدادی با اتهام مواد مخدر؛ چند نفر به اتهام سرقت مسلحانه و چند تن نیز به اتهام سیاسی محکوم به اعدام شده اند.
علاوه بر آمار فوق یک لیست ۲۴ نفره محکومان به اعدام در بند ۴ زندان زاهدان منتشر شده است که عمده محکومانش را متهمان به قتل و مواد مخدر و گروههای سیاسی تشکیل می دادند. علیرغم اصلاح قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر که منجر به تغییر احکام اعدام تعداد زیادی از این محکومان می‌شود، کماکان تغییری در وضعیت حقوقی بعضی از این محکومان به اعدام با اتهامات مواد مخدر دیده نمی‌شود.
در کنار این آمار اسامی و مشخصات ۲۱ زندانی دیگر هم وجود دارد که در بندهای ۱ و ۳ زندان زاهدان محبوس هستند و به مرگ محکوم شده اند.

از دیگر زندانهای ایران؛ هنوز گزارش مستندی در مورد تعداد و مشخصات محکومین به مرگ بدستمان نرسیده است و تلاش خواهیم کرد درگزارشهای بعدی تعداد زندان های مورد بررسی را افزایش دهیم اما بررسی همین تعداد زندان نشان از یک فاجعه روی به گسترش در نظام به اصطلاح قضایی حاکمیتی دارد که بر پایه تنبیه و قصاص برجای مانده است.
 نگاهی به شمار زندانیان اعدام شده در سال جدید، نشان از شتاب دیوانه وار یک حاکمیت سیاسی به بن بست رسیده، برای افزایش اعدام است. اگر حاکمیت ولایت فقیه در ایران تا دیروز می توانست با اعدام و حلق آویز زندانی سیاسی در ملاء عام، در بین مردم وحشت افکنی کرده و مخالفان و معترضان را خاموش کند؛ امروز عاجز از اعدام زندانی سیاسی، با بردارکشیدن و اعدام جوانانی که به دلیل حضور و وجود یک حاکمیت ضدمردمی و غارتگر و برای امرار معاش خود و خانواده هایشان؛ خطا کرده اند؛ می خواهد همان پیام را بدهد و قیام رو به گسترش جامعه را خاموش کند.
 اما به نظر می رسد که دیگر حنای حکومت رنگی ندارد و هر اعدام و هر حکم اعدام، کینه و نفرت جامعه را نسبت به حکومت و کارگزارانش بیشتر می کند. واکنش خشمآلود جامعه در مقابل اعدام بهمن ورمزیار جوان بی‌گناهی که ناباورانه به دار آویخته شد، تنها بخش کوچکی از کنش اجتماعی مردم ایران در مقابل این حکومت بود. روشن است حاکمیتی که مردمش را می‌کشد دارای هیچ پایه و مشروعیت سیاسی؛ اجتماعی و مردمی نیست و بزودی توسط همین مردم از اریکه قدرت به زیر کشیده خواهد شد.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #زاهدان #زندان #رجایی_شهر  #گوهردشت #قزلحصار #رجایی_شهر  #ارومیه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

اسامی ۱۵۹ تن از بازداشت شدگان تظاهرات اهواز و شهرهای جنوب

لیستی که پیش رو دارید؛ اسامی تعداد ۱۵۹ تن از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در اهواز است.


به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ در جریان خیزش و اعتراضات مردم اهواز و شهرهای دیگر استان خوزستان؛ عده زیادی از مردم این شهرها توسط ماموران اطلاعاتی رژیم دستگیر شده و به بازداشتگاهها و زندانهای مختلف منتقل شدند که از بسیاری از آنها خبری در دست نیست و خانواده هایشان همچنان در پی خبری از فرزندانشان هستند. 

بر اساس گزارشهای فعالین حقوق بشری اهوازی حدود ۵۰۰ نفر بازداشت شده اند.در بین بازداشت شدگان حداقل ۱۰ زن وجود دارند که از وضعیت آنها اطلاع مشخصی نیست. تعدادی از بازداشت شدگان در حالیکه مجروح بودند به بازداشتگاهها منتقل شده اند. حدود ۵۰ تن از بازداشت شدگان در سنین زیر ۱۸ سال و نوجوان هستند. حتی گزارشی از بازداشت چند معلول ذهنی در خیابانهای اهواز وجود دارد.
 اخبار تایید نشده ای حاکی از قتل بعضی از بازداشت شدگان و رها کردن جسد آنها در مناطق مختلف وجود دارد. به دليل افزايش تعداد بازداشت شدگان، آنها را در بين بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و عمليات كارون و نيروی انتظامی تقسيم كردند. تعدادی از بازداشت شدگان نیز به زندان سپیدار و تعدادی به زندان کارون منتقل شدند. 
گزارشهای دیگری حاکی از شکنجه های شدید بازداشت شدگان توسط اطلاعات سپاه است. از جمله می توان به شکستن دنده های سجاد سواری در زیر شکنجه اشاره کرد. بر اساس همین گزارش روزانه تعداد زیادی از دستگیرشدگان اهوازی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل و تحت شکنجه و بازجویی قرار می گیرند.
از عموم هموطنان درخواست داریم گزارشهای خود در باره بازداشت شدگان را به آدرسهای ما ارسال نمایند.

١-خديجه نيسی از اهالی شعيبيه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردين  
٢-عایشه نيسی ۱۹ ساله از اهالی شعيبيه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردين 
٣-محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در ۹ فروردين در بازار مركزی اهواز 
٤-خالد مهاوی از كوی اخر اسفالت در بازار مركزی اهواز ۹ فروردين 
٥-منصور تميمی از اهالی كوی سياحی ۱۰ فروردين در كوی كيانپارس 
٦-وسام سواری  ۱۹ ساله از اهالی سپيدار ۱۰ فروردين 
٧-شهاب نعامی،از اهالی زويه،بازداشت ۱۰ فروردين 
٨-حسن كنانی از اهالی زويه، بازداشت ۱۹ فروردين 
٩-علي خسرجي ۲۳ ساله،۱۰ فروردين در بازار عبدالحميد اهواز 
١٠-عدنان بيانات سكينی ۳۷ ساله از اهالی كوی علوی،بازداشت در ۱۲ فروردين 
١١-جمعه سواری ۳۲ ساله از اهالی كوی علوی،بازداشت در ۱۲ فروردين 
١٢-سوری ثعالبی(سواری) ۴۷ ساله از اهالی كوی علوی، بازداشت در ۱۲ فروردين 
١٣-كاظم طرفی ۴۰ ساله، از اهالی كوی گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردين
١٤-سعيد سواری از اهالی كوی علوی(حی الثورة) در ۱۴ فروردين 
١٥-محمد بیانات بنی سکینی ۱۷ ساله از اهالی كوی علوی (حي الثورة) شهر در  ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ 
١٦-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حي الثورة) در ۱۶ فروردين 
١٧-خانم خالديه طرفی فرزند حميد العاصی از اهالی كمپلو شهر اهواز در ۱۵ فروردين 
١٨-علی عبيات فرزند سميچ از اهالی كوی علوی در ۱۶ فروردين 
١٩-مصطفی سواری از اهالی كوی علوی(حی الثورة) در  ۱۶ فروردين 
٢٠-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل ۳۲ ساله از اهالی کوی علوی(حی الثورة) در ۱۷ فروردین 
٢١-شاعر عرب اهوازي عبدالعال دورقی،۵۰ ساله، ساكن كانتكس شهر اهواز در ۱۶ فروردين 
٢٢-صادق سواری ۲۳ ساله از اهالی كوی علوی(حی الثورة) در  ۱۳  فروردین 
٢٣-قاسم اهوازی از اهالی كوی علوی(حي الثورة)شهر اهواز در ۱۸ فروردين 
٢٤-عدنان خسرجی از اهالی كوت عبدالله در ۱۰ فروردين 
٢٥-سعد نواصری از اهالی كوت عبدالله در ۱۰ فروردين 
٢٦-محمد حزبيان از اهالی كوت عبدالله ۳۶ ساله در ۱۰ فروردين 
٢٧-محمد جليل كنون از اهالی كوت عبدالله در ۱۰ فروردين  
٢٨-اسد نواصری از اهالی كوت عبدالله ۹ فروردين 
٢٩-سجاد جامعی ۲۵ سالهاز اهالی كوت عبدالله در ۱۲ فروردين  
٣٠-محمد فتلاوی ۲۷ سالهاز اهالی كوت عبدالله ،۱۲ فروردين 
٣١-صلاح بغلانی از اهالی كوی سليچ شهر آبادان در ۱۱ فروردين  
٣٢-علی بغلانی از اهالی كوی سليچ شهر آبادان ،در ۱۱ فروردين ند 
٣٣-علی جنادله ۲۲ ساله از اهالی كوی بورده شهر آبادان در ۱۰ فروردين 
٣٤-فواد حرداني از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردين  
٣٥--فاضل البوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردين  
٣٦-حسین البوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردين  
٣٧-ابراهیم آل بوعلي از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردين  
٣٨-فاضل عوادي از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردين  
٣٩-محمد البوغبیش (البوبدر) از اهالی ماهشهر در ۱۱ فروردين  
٤٠-ستار آل بوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردين  
٤١-پیروز آل بوصبیح از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردين  
٤٢-حمید البوغبیش (زبیدي) از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردين  
٤٣-رضا البوغبیش از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردين  
٤٤-مهدي آلبوغبيش از اهالی ماهشهر در ۱۲ فروردين  
٤٥-نادر آل بوغبيش از اهالی شهرك طالقانی(كوره) بندر معشور در ۱۷ فروردين 1397 
٤٦-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهای اول اعتراضات
٤٧-علی عبيداوی فرزند طالب از اهالی شهر حميديه در ۱۱ فروردين 
٤٨-علی عبيداوی فرزند ورور از اهالی شهر حميديه در ۱۱ فروردين 
٤٩‏-نجم سواری  از اهالی عين دو(سيد كريم) در ۱۲ فروردين
٥٠-سید فلاح موسوی ۲۳ ساله از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥١-میثم علوانی ۱۹ ساله از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥٢-عاشور سواری از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥٣-عارف سواری از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥٤-علی سواعدی از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥٥-حمود سواعدی از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥٦-ماجد سواعدی از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
٥٧-عباس سواعدی از اهالی عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين 
١٠٤-علی سواری ۴۵ ساله از اهالی كوی علوی شهر اهواز ، ۲۵ فروردين 
١٠٥-رزاق سواری ١٣ ساله متولد ۱۳۸۴ فرزند علي سواری (١٠٤) از اهالی كوی علوی شهر اهواز  در ۲۵ فروردين 
١٠٦- سرتيب سواری از اهالی كوی علوی اهواز در ۲۵ فروردين 
١٠٧- ميلاد سواری ۲۵ ساله از اهالی كوی علوی در ۲۴ فروردين 
١٠٨-محمد حمادی فرزند صاحب ۱۷ ساله، از اهالی كوی علوی (حي الثورة) شهر اهواز ،۲۴ فروردين توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه 
١٠٩-حبش سواری ۲۱ ساله فرزند غازي از اهالی كوی علوی (حي الثورة) شهر اهواز ،24 فروردين توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه  
١١٠-حسن بوعذار ۳۶ ساله فرزند كاظم از اهالي ملاشيه در جنوب غربی شهر اهواز در ۱۴ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد
١١١-عبدالله زرگاني ۲۹ ساله،متاهل، از اهالی كوی خشايار/العزيزيه شهر اهواز در ۱۴ فروردين توسط اداره اطلاعات  
١١٢-حسين باوی
١١٣-عبدالله باوی
١١٤-يوسف زرگانی
١١٥-وليد سواری فرزند سودی
١١٦-علی محمد پور
١١٧-رضا فريسات فرزند حمود
١١٨-فريد ناصری
١١٩-هادی جلالی
١٢٠- عليرضا شريفی
١٢١-عباس عبيات
١٢٢-سيد صالح طالقانی
١٢٣-صادق فرادی پور
١٢٤-صلاح مزرعه
١٢٥-حميد سواری
١٢٦-علی سليمانی
١٢٧-تيمور زاكری
١٢٨-مصطفی ناصری
١٢٩- حسين ناصری
١٣٠- محمد ابو الفتحي
١٣١-عقيل علوانی زاده
١٣٢- موسی سواری
١٣٣-عليرضا معربی
١٣٤-حافظ عبد كنعاني ۳۱ ساله از اهالی كوی پرديس ۲ شهر اهواز در ۱۵ فروردين توسط قرارگاه ابوالفضل العباس اطلاعات سپاه 
١٣٥-سعيد نعمتی از اهالی ملاشيه معلول ذهنی و ناشنوا در ۱۵ فروردين است (وی روز ۲ اردیبهشت آزاد شد)
١٣٦-شيخ فائز مندائی(صابئی) از اهالی شهر خفاجيه(سوسنگرد) امروز 28 فروردين توسط قرارگاه ابوالفضل تابع اطلاعات سپاه در محل كارش  
١٣٧-مهدي عبيات ۱۵ ساله از اهالی شهر حميديه غرب شهر اهواز بدليل فعاليت در فضای مجازی در رابطه با اعتراضات 
١٣٨-عادل حمودی
١٣٩-شاعر عباس حويزاوی
١٤٠-مصطفی حسين سواری
١٤١-زامل حيدری فرزند جابر
١٤٢-حسين عتابی فرزند علي
١٤٣-ناهی شريفی
١٤٤- جمال شريفی 
١٤٥-سجاد زهيری
١٤٦-ناجی زهيری
١٤٧-حسين منبوهی
١٤٨-ماجد سواری فرزند اسماعيل 
١٤٩- سيد ريحان موسوی
١٥٠-مسعود ناصری فرزند فاخر
١٥١-محمود البوحمدی
١٥٢-نوجوان ۱۴ ساله مهدی حيدری فرزند محمد از اهالی كوی علوی(حي الثورة) شهر اهواز، در ۱۵ فروردين است و اخير به زندان فجر اهواز (كانون نوجوانان) منتقل شده است.
١٥٣-عباس (مسعود) حردانی ،۲۶ ساله،از اهالی كوی گلستان شهر اهواز در ۱۴ فروردين بدليل شركت در تظاهرات توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد
١٥٤- فروردين؛سعيد فاخر نسب، متولد ۱۳۴۳، يكی از فعالان فرهنگی عرب، معلم و بازنشسته آموزش وپرورش و رئيس سابق اداره آموزش و پرورش شهر فلاحيه(شادگان)ساكن كمپلو توسط اداره اطلاعات اهواز 
١٥٥-‏خانم عزت کعبی متاهل از اهالی خیابان ۱۲کوی آسیه آباد شهر اهواز ، بازداشت توسط اطلاعات
١٥٦- نادیا محمدی پور(حمیدی)متاهل از اهالی خیابان ۱۲کوی آسیه آباد شهر اهواز ، بازداشت توسط اطلاعات
١٥٧-علی سواری ۲۱ ساله از اهالی عين دو غرب شهر اهواز در تاريخ ۱ ارديبهشت توسط قرارگاه ابوالفضل العباس 
١٥٨-جاسم سواری ۲۳ ساله از اهالی عين دو غرب شهر اهواز در تاريخ ۱ ارديبهشت توسط قرارگاه ابوالفضل العباس 
١٥٩-خزعل شريفی از اهالی عين دو غرب شهر اهواز در تاريخ ۱ ارديبهشت توسط قرارگاه ابوالفضل العباس 

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #بازداشت #زندان #اهواز  #تظاهرات #زنان #دستگیری

شکستن دنده های سجاد سواری زیر شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز

مامورین اطلاعات اهواز دنده های شهروند بازداشت شده اهوازی سجاد سواری را در بازداشتگاه اطلاعات اهواز زیر شکنجه شکستند.


به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ به گفته فعالین حقوق بشری اهوازی؛ سجاد سواری؛ فرزند اذیاب؛ متاهل و ۳۲ سال از اهالی کوی علوی (حی الثوره) شهر اهواز است. وی در ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ توسط مامورین اطلاعات قرارگاه ابوالفضل العباس بازداشت شد.  
 وی توسط مامورین اطلاعات به شدت شکنجه شده است. به طوری که دنده های قفسه سینه او شکسته شده است. از آسیبهای دیگری که زیر شکنجه به این زندانی وارد شده و از وضعیت کنونی وی اطلاعی در دست نیست.
بر اساس همین گزارش روزانه تعداد زیادی از بازداشت شدگان تظاهرات مردم اهواز را از زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزی اهواز) به بازداشتگاه اطلاعات سپاه برده و به شدت شکنجه می کنند.
اکثر بازداشت شدگان در یک بند خاص و جدا از زندانیان دیگر در زندان شیبان محبوس و محروم از ملاقات هستند. 
گفتنی است که هم اکنون حدود ۵۰۰ تن از تظاهرکنندگان اهوازی بازداشت و در زندانهای شیبان اهواز؛ سپیدار و بازداشتگاههای این شهر محبوس هستند. اسامی نزدیک به ۱۶۰ تن از بازداشت شدگان تاکنون منتشر شده است.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اعدام #بازداشت #زندان #اهواز  #تظاهرات #شکنجه #دستگیری

خبرنامه حقوق بشری ۴ اردیبهشت نه به زندان نه به اعدام

خبرنامه #حقوق_بشری  ۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۷- کاری از کانون #حقوق_بشری نه به #زندان نه به #اعدام 

۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

پایان اعتصاب غذای گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از ۸۲ روز

زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی امروز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. وی با فرستادن کلیپی از حمایت کسانی که طی این مدت درکنارش ایستاده بودند تشکر کرد.
https://youtu.be/l7G5pBp0ySw
بر اساس گزارشات وی به درخواست خانواده و هزار فعال سیاسی مدنی و همچنین به خواسته ۲۸ نهاد حقوق بشری به اعتصاب خود پایان داد. روز ۴ بهمن ماه ۹۶ مسئولین زندان اوین با ضرب و شتم و به شکلی وحشیانه وی و آتنا دائمی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی از ۱۶ بهمن ماه ۹۶ اقدام به اعتصاب غذا کردند که روزهایی نیز اعتصاب خشک بودند. گلرخ ابراهیمی در شصتمین روز اعتصاب غذا با وضعیت وخیم و بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. اما با اصرار بر خواسته اش به اعتصاب غذای خود ادامه داد. در روز ۷۹ از اعتصاب غذا به خواسته مادران جانباختگان راه آزادی اجازه دریافت سرم داد. وی از آغاز اعتصاب غذا تاکنون بیش از ۲۴ کیلو وزن کم کرده است. اعتصاب غذای وی با موجی از حمایتها از طرف زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی مدنی همراه بوده است. طی دوران اعتصاب غذای گلرخ ابراهیمی ایرایی بسیاری از سازمانهای حقوق بشری؛ رئیس کمیته حقوق بشر اروپا و عفو بین الملل از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی وی و آتنا دائمی شده بودند. در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام telegram.me/NoToPrisonNoToExecution و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید https://www.instagram.com/notoexecution #ایران #حقوق_بشر #زندان #قرچک_ورامین #اعتصاب_غذا #گلرخ_ابراهیمی #اوین

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳, دوشنبهدر فروردین ماه ۱۳۹۷ به دنبال شرایط پر تنش در ایران و تظاهرات های مستمر توسط اقشار مختلف مردم در شهرهای سراسر ایران؛ بازداشتهای گسترده ای در تظاهرات و یا پس از آن توسط ماموران اطلاعاتی و انتظامی انجام شد.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ در اعتراضات اخیر مردم خوزستان در اعتراض به توهین صدا و سیما بیش از ۴۰۰ تن بازداشت شدند که اسامی بیش از ۱۶۰ تن از آنان منتشر شده است. در بین بازداشت شدگان حداقل ۱۰ زن وجود دارند که از وضعیت آنها اطلاع مشخصی نیست. تعدادی از بازداشت شدگان در حالیکه مجروح بودند به بازداشتگاهها منتقل شده اند. حدود ۵۰ تن از بازداشت شدگان در سنین زیر ۱۸ سال و نوجوان هستند. حتی گزارشی از بازداشت چند معلول ذهنی در خیابانهای اهواز وجود دارد.
 اخبار تایید نشده ای حاکی از قتل بعضی از بازداشت شدگان و رها کردن جسد آنها در مناطق مختلف وجود دارد. به دليل افزايش تعداد بازداشت شدگان، آنها را در بين بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و عمليات كارون و نيروی انتظامی تقسيم كردند. تعدادی از بازداشت شدگان نیز به زندان سپیدار و تعدادی به زندان کارون منتقل شدند. 
همچنین در تظاهرات کشاورزان در شهرهای مختلف اصفهان؛ تعدادی از کشاورزان بازداشت شدند. مامورین اطلاعاتی با یورش به منازل شخصی اقدام به تخریب منازل و دستگیری کشاورزان کردند.
در تظاهرات پر جمعیت مردم کازرون نیز عده ای از مردم معترض بازداشت شدند. 
کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران صنعت ملی فولاد اهواز نیز در اعتراض و اعتصاب برای گرفتن حقوقشان احضار و بازداشت و تهدید شدند.

در کانال تلگرام نه به زندان نه به اعدام 
و پیج اینستاگرام نه به زندان نه به اعدام دنبال کنید
#ایران #حقوق_بشر #اصفهان  #تظاهرات #بازداشت #کارون  #زندان #اهواز