امضا پتیشن برای آزادی بازداشت شدگان

برای آزادی بازداشت شدگان امضا کنید:
آنها که به خاطر فریادهای اعتراض شان به اسارت رفته اند ...
آنها که تنها به خاطر آزادی، پشت میله های زندان هستند
شایسته حمایت همگان هستند
حمایت من! حمایت تو!
بیایید فریادشان باشیم
پتیشن صدای زندانیان

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نهم خرداد اعتصاب غذای در جریان زندانیان سیاسی در زندان اوین

اسامی و مشخصات و تصاویر جانباختگان اعتراض سراسری آبان ماه در سایت جوانه ها

فوت روزانه ۱ الی ۲ زندانی براثر کرونا در ندامتگاه کرج (زندان مرکزی کرج) و اعتصاب غذای ۳۰زندانی